Bornö vintern 2011Bornö i februari 2009En grupp från Danmarks meteorologiska institut testar
instrument som skall användas på Grönland.