Biblioteket med lampan som är gjord av en blåsfisk.