Bornö station är en havsforskningsstation på ön Stora Bornö i Gullmarn. Anläggningen byggdes 1902 av Gustaf Ekman och Otto Pettersson och har kallats den svenska havsforskningens vagga.

Bornö Institute for Ocean and Climate Studies är en stiftelse som Göteborgs Universitet, Köpenhamns Universitet och Länsstyrelsen i Västra Götaland står bakom. De utnyttjar stationen tidvis men det finns också utrymme för andra verksamheter. Stiftelsen hyr därför ut stationen för kortare eller längre perioder framförallt till företag och organisationer som har ett intresse för miljö- och klimatfrågor.