Bornö station är en havsforskningsstation på ön Stora Bornö i Gullmarsfjorden, Bohuslän. Anläggningen byggdes 1902 av Gustaf Ekman och Otto Pettersson och har kallats den svenska havsforskningens vagga. Stationen används för fysisk-kemisk oceanografisk forskning, instrumentutveckling och undervisning. Läget vid en brant bergvägg tillåter att man från en hängbrygga kan göra mätningar ned till 33 m djup i fjorden. (citat ur Nationalencyklopedin).

Stadgar

Historia

Årsredovisning 2022

Årsredovisning 2021

Årsredovisning 2020

Protokoll

Niels Bohr Institute Workshop 2016

Fler bilder